הישראלים והפלסטינאים, מאת הנס יורגן יון Israelis und Palästinenser (1) von Hans-Jürgen John

חסד המוצא אני חי בעולם המערבי ובזמן הזה. פעמים רבות כבר חשבתי על החסד של המוצא שלי. מה היה, אילו נולדתי באחד מבתי-המחסה של אפריקה? מה היה, אילולי הייתי חי היום, אלא לפני כמה מאות שנה, או בכלל בעוד כמה שנים בעתיד? בימי הביניים החשוכים למשל, בתוך הסבל האנושי מפני הדֶבֶר? או בעתיד עם כל … mehr lesen